การคำนวณภ.ง.ด.51


การคำนวณภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 เหมือนกันไหมค่ะ
ตอบ: +++ถูกต้องค่ะ คำนวณเหมือนกันค่ะ เพราะทั้งสองแบบ คือภาษีเงินได้นิติบุคคลเหมือนกันค่ะ -*-

การคำนวณภ.ง.ด.51

วันที่: 11 พ.ค. 2557