ปิดกิจการแต่มีสินค้าเหลือ


ปิดกิจการ แต่มีสินค้าคงเหลือทำยังไงดีค่ะ wanwan038
ตอบ: ต้องเปิดใบกำกับภาษีขายสินค้าที่มีอยู่ให้หมดค่ะ wanwan037 wanwan037 wanwan037

ปิดกิจการแต่มีสินค้าเหลือ

วันที่: 11 พ.ค. 2557