การโอนเงินมาจากต่างประเทศ


การโอนเงินมาจากต่างประเทศ ที่เป้นค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้า ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ เพราะเงินเข้าบัญชีของบริษัทค่ะ wanwan012


การโอนเงินมาจากต่างประเทศ

วันที่: 11 พ.ค. 2557