บริษัทเปิดธุรกิจตรวจสอบอาคาร


บริษัทเปิดธุรกิจตรวจสอบอาคาร ต้องจดทะเบียนขึ้นกับหน่วยงานไหนหรือไม่ wanwan012
ตอบ: ต้องจดทะเบียนกับ สภาวิชาชีพอาคารค่ะ wanwan012

บริษัทเปิดธุรกิจตรวจสอบอาคาร

วันที่: 12 พ.ค. 2557