ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท์(ด่วน)


ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท ต้องหักอย่างไรค่ะ
ตอบ: ค่าบริการ หัก ในอัตราร้อยละ 3 ค่ะค่าเช่า หักในอัตราร้อยละ 5 ค่ะ wanwan038 wanwan038 wanwan038

ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท์(ด่วน)

วันที่: 12 พ.ค. 2557