สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ


สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้รับความสะดวกสบายในการชำระเงินสมทบมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานฯได้กำหนดจัดให้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตร 40 โดยหักบัญชีเงินฝากของธนาคารฯระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกาย 2555 เป็นต้นไป โดยติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกแห่งทั่วประเทศที่สะดวกค่ะ


สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ

วันที่: 12 พ.ค. 2557