วัดเขาวัง


วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00ตั้งอยู่บนเขาสัตตนาถ ซึ่งเป็นภูเขาลูกย่อม ๆ สูงประมาณ 44 เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางรถยนต์ขึ้นถึงยอดเขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังบนเขานี้เมื่อ พ.ศ.2416 เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับสั่งให้สร้างนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่เมืองลพบุรี แต่พระองค์เคยเสด็จไปประทับเพียงครั้งเดียวเมื่อ พ.ศ. 2420 เพื่อออกรับราชทูตโปรตุเกส หลังจากนั้นไม่ได้เสด็จไปประทับอีกเลยจนตลอดรัชกาล ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ อุทิศให้เป็นธรณีสงฆ์ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้ซ่อมแซมบางส่วนดัดแปลงตำหนักต่าง ๆ เป็นโบสถ์ กุฏิสงฆ์ และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัด ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีโดยรอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้าชมเป็นหมู่คณะ โทร. 0 3231 2725ที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (1)ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (1)ธารน้ำร้อนบ่อคลึง (1)ไร่กุหลาบอุษาวดี (1)เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง (1)วัดเขาวัง

วันที่: 13 พ.ค. 2557


Tags: บวชชีพราหมณ์ วัดเขาวัง ราชบุรี วัดเขาวัง ราชบุรี pantip ประวัติวัดเขาวัง ราชบุรี วัดเขาวัง ราชบุรี เบอร์โทร บวชชี วัด เขา วัง ราชบุรี แผนที่ วัด เขา วัง ราชบุรี พระวัดเขาวัง ราชบุรี วัดเขาวัง เพชรบุรี