ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่าคะ


ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่าคะ
ตอบ: ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจะทะเบียน ก็ถือว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะ เมื่อเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ก็กำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นงบการเงินทุกปี และตามประมวลรัษฏากรก็กำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีปีละ 2 ครั้งตามแบบ ภงด. 51 และ แบบ ภงด. 50 ค่ะ

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่าคะ

วันที่: 13 พ.ค. 2557