ข้อมูลการเดินทางจังหวัดลพบุรี


ลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 153 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดลพบุรีได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟการเดินทางไป ลพบุรีโดยรถไฟ:การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรีทุกวันสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และจองตั๋วรถไฟก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4444 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.โดยรถยนต์:จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตรโดยรถประจำทาง:มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th โทร. 0 2936 3660, 0 2936 3666โดยทางอื่น:รถตู้มีรถตู้สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวัน คิวรถตู้ที่จะไปลพบุรีมี 2 คิว คือ1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลราชวิถี ปลายทางหน้าสถานีรถไฟลพบุรี2. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งที่จะไปสะพานควาย ปลายทางพระปรางค์สามยอดการเดินทางภายใน ลพบุรีในตัวเมืองลพบุรีมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งลพบุรี โทร.0 3641 1888นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่งระยะทางจากอำเภอเมืองลพบุรีไปยังอำเภอต่างๆ คืออำเภอท่าวุ้ง 15 กิโลเมตรอำเภอบ้านหมี่ 32กิโลเมตรอำเภอโคกสำโรง 35 กิโลเมตรอำเภอพัฒนานิคม 51 กิโลเมตรอำเภอหนองม่วง 54 กิโลเมตรอำเภอสระโบสถ์ 65 กิโลเมตรอำเภอโคกเจริญ 77 กิโลเมตรอำเภอท่าหลวง 83 กิโลเมตรอำเภอชัยบาดาล 97 กิโลเมตรอำเภอลำสนธิ 120 กิโลเมตรที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา (1)เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1)อ่างซับเหล็ก (1)วัดตองปุ (1)วัดกวิศรารามราชวรวิหาร (1)
ตอบ: [center] wanwan006 wanwan007[/center]

ข้อมูลการเดินทางจังหวัดลพบุรี

วันที่: 14 พ.ค. 2557