ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้


ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้
ตอบ: ขึ้นอยุ่ที่มติของประชุมจดจัดตั้งกิจการค่ะ ว่ามีมติที่ประชุมกำหนดให้กิจการรอบบัญชีอย่างไรค่ะ รอบแรกต้องไม่เกิน 12 เดือน หรือ สิ้นสุด 31 ธันวาคมของทุกปี wanwan020 wanwan012

ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

วันที่: 14 พ.ค. 2557