วัดพันเตา


วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00วัด พันเตา ถนนพระปกเกล้า ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมือง ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่ง มองดูวิจิตรและสง่างามที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesกาดดารา (1)หมู่บ้านม้งแม่ขุนวาก (1)บ้านจ๊างนัก (1)หมู่บ้านทำเครื่องเงิน (1)ชุมชนวัดเกต (1)
ตอบ: [center] wanwan026 wanwan026[/center]

วัดพันเตา

วันที่: 14 พ.ค. 2557