การบันทึกบัญชีซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์


ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และพวกสวิสบอร์ด มาใช้ในสำนักงาน จะบันทึกอย่างไรคะ !!! wanwan008


การบันทึกบัญชีซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

วันที่: 14 พ.ค. 2557