การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่


บริษัทจะจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่จะต้องยื่น ภงด.54และภงด36 ทั้ง2แบบหรือป่าวคะ wanwan014


การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่

วันที่: 15 พ.ค. 2557