จ่ายเช็คค่าภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระ


จ่ายเช็คค่าภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระ ต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ wanwan023
ตอบ: ต้องปรับปรุงแบบยื่นเข้าไป ในลักษณะขอคืนภาษีค่ะ wanwan012 wanwan012

จ่ายเช็คค่าภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระ

วันที่: 15 พ.ค. 2557