ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่


ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่
ตอบ: ไม่ค่ะ เพราะว่าเรายังจดทะเบียนจัดตั้งยังไม่เรียบร้อย ถือว่าเรายังเป็นบุคคลธรรมดาค่ะ ยังไม่มีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่

วันที่: 15 พ.ค. 2557