ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่


ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่
ตอบ: ไม่ค่ะ เพราะว่าเรายังจดทะเบียนจัดตั้งยังไม่เรียบร้อย ถือว่าเรายังเป็นบุคคลธรรมดาค่ะ ยังไม่มีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

 • การคำนวณค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา
 • อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2557
 • ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ
 • ประเภทเงินได้เกี่ยวกับค่าจ้างทำโปรแกรม
 • ซื้อเหล็กแผ่นใหญ่มา 50,000บาท จ้างให้ตัดแผ่นเล็กค่าจ้าง 1000 บาท ถามว่าจะหักภาษี...
 • ได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งานมีใบหักณที่จ่าย
 • ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ

 • ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่

  วันที่: 15 พ.ค. 2557