ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย


ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไรค้ะ ถึงจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan038


ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ที่จ่าย

วันที่: 16 พ.ค. 2557