เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ


เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ต้องแก้ไขงบการเงินหรือป่าวค่ะ wanwan012 wanwan020
ตอบ: ต้องแก้ไขงบการเงินค่ะ ปรับปรุงยอกค่าเสื่อมราคาค่ะ wanwan012

เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ

วันที่: 16 พ.ค. 2557