จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %


จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนเพื่อนำมาพิมพ์ลายบนสินค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ค่ะ ไม่ทราบว่า 3 หรือ 15 (ค่าลิขสิทธิ์ของไทย และ อายุสัญญา 1 ปี)...?
ตอบ: ++++ ถ้าจ่ายให้ไทย หัก 3% ... จ่ายไปต่างประเทศ หัก 15% ค่ะ ++++

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ที่จ่ายกี่ %

วันที่: 16 พ.ค. 2557