ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด


ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่นค่าซื้อของตามร้านข้างทางค่ะ ทำอย่างไรถึงจะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ wanwan014


ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่: 16 พ.ค. 2557