ภาษีซื้อ กรณีพนักงานมีสิทธิเบิกคืนค่าที่พักเพียงบางส่วน


ภาษีซื้อ กรณีพนักงานมีสิทธิเบิกคืนค่าที่พักเพียงบางส่วนต้องบันทึกบัยชีอย่างไรค่ะ wanwan020
ตอบ: wanwan037 wanwan037 wanwan037

ภาษีซื้อ กรณีพนักงานมีสิทธิเบิกคืนค่าที่พักเพียงบางส่วน

วันที่: 17 พ.ค. 2557