การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ


+++ ขอสอบถามครับว่า ปัจจุบัน หจก.มีหุ้นส่วนจัดการหนึ่งคน ถ้าต้องการจะเพิ่มหุ้นส่วนจัดการอีกหนึ่งคนจะต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วต้องใช้แบบฟอร์มอันไหนครับ wanwan032


การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ

วันที่: 17 พ.ค. 2557