ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์


จังหวัดสุรินทร์มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมที่โดดเด่น เช่น เที่ยวชมปราสาทขอมโบราณและโบราณสถานต่างๆ เที่ยวหมู่บ้านช้าง เยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมเป็นของฝาก พักโฮมสเตย์ เป็นต้นที่มา บทความ : ททท.Related Posts via Categoriesข้อมูลการเดินทางจังหวัดสุรินทร์ (1)ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ (1)
ตอบ: [center][b] +++ wanwan031 +++[/b][/center]

ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

วันที่: 17 พ.ค. 2557