กฏเกณฑ์ในการยกเลิกการทำบัญชี


พอดีเคยแจ้งทำบัญชีกับกิจการหนึ่งของปี 2554 โดยแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ถ้าเราไม่ได้ทำบัญชีแล้วเนื่องจากกิจการมีปัญหา เราจะสามารถแจ้งยกเลิกการทำบัญชีได้หรือไม่โดยไม่ได้ทำบัญชีปี 2554 แล้วการแจ้งยกเลิกมีกฎเกณฑ์ในการยกเลิกด้วยหรือป่าวคะ (เป็นผู้ทำบัญชีอิสระคะ ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท) wanwan012
ตอบ: ;D ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน 60 วันคะ ซึ่งหากมีชื่อและรหัสผ่านอยู่แล้วก็สามารถแจ้งผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลยคะ เพราะหากในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ทำบัญชีแล้วแต่ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ก็ยังต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ทำบัญชีอยู่ต่อคะ
ตอบ: [center] wanwan016 wanwan016[/center]

กฏเกณฑ์ในการยกเลิกการทำบัญชี

วันที่: 17 พ.ค. 2557