ไม่ได้บันทึกสินค้าคงเหลือหลังจากปิดงบการเงินเสร็จแล้ว เนื่องจากพึ่งได้รับในกำกับภาษี


[center]ไม่ได้บันทึกสินค้าคงเหลือหลังจากปิดงบการเงินเสร็จเนื่องจากพึ่งได้รับใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไรคะ !!![/center][center][b]++++ wanwan023 ++++[/b][/center]


ไม่ได้บันทึกสินค้าคงเหลือหลังจากปิดงบการเงินเสร็จแล้ว เนื่องจากพึ่งได้รับในกำกับภาษี

วันที่: 18 พ.ค. 2557