วัดจองคำ


วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.30อยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกและงดงามมาก หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท เพราะมีคติว่าปราสาทเป็นของสูง ผู้ที่ประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือตัวแทนพระศาสนา ในวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่คล้ายพระศรีศากยมุนี(หลวงพ่อโต) ที่วิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลวที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesตลาดเช้า (1)หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) (1)แม่สะเรียง (1)ปาย (1)โป่งน้ำร้อนท่าปาย (1)
ตอบ: [center] wanwan033[/center]

วัดจองคำ

วันที่: 19 พ.ค. 2557