พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร


วันเปิดทำการ: วันพุธ – วันอาทิตย์เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 16.00ค่าเข้าชม: 20ตั้งอยู่ถนนปิ่นดำริห์ เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ อาทิเช่น ศิลปทวารวดี ศิลปลพบุรี และศิลปรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร นอกจากนั้นยังมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ ที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ถูกลอบตัดเศียรและพระหัตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2429 และได้ซ่อมแซมให้คืนดีในภายหลัง พิพิธภัณฑ์ฯเปิดทุกวันเวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาทสอบถามรายละเอียด โทร. 0 5571 1570 www.thailandmuseum.comที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesสะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว (1)สถานีรถไฟนครลำปาง (1)สิริจิตอุทยาน (1)ตลาดกล้วยไข่ (1)บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2) (1)
ตอบ: [center][b]+++++ wanwan037 wanwan037 +++++[/b][/center]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

วันที่: 20 พ.ค. 2557