หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ


วันเปิดทำการ: วันอังคาร – วันอาทิตย์เวลาเปิดทำการ: 08.30 – 16.00ค่าเข้าชม: คนไทย 200 บาท ชาวต่างชาติ 300 บาทห่างจากอำเภอเชียงแสน 9 กิโลเมตร เป็นสถานที่จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำฝิ่นเข้ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น การฟื้นฟูสภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองคำของประเทศไทย เป็นการแสดงนิทรรศการพร้อมสัมผัสกับเรื่องราวต่าง ๆ ของฝิ่นแบบคล้ายจริง ใช้เวลาชมเรื่องราวต่าง ๆ ในหอฝิ่นประมาณ 1-2 ชั่วโมงเปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 150 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระสงฆ์/คนพิการ 50 บาท ติดต่อโทร. 0 5378 4444-6 www.goldentrianglepark.comที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิ (1)ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น (1)สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (1)สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย (1)สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย (1)
ตอบ: [center] wanwan016 wanwan016[/center]

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่: 23 พ.ค. 2557