ดอกเบี้ยเงินฝาก


ดอกเบี้ยเงินฝากออทรัพย์ ถือเป็นรายได้ไหมค่ะ ยุคคลธรรมดาต้องนำมาคำนวณรายได้ด้วยไหมค่ะ
ตอบ: เหตุผลคงเป็นว่า ดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ถือเป็นรายได้ของกิจการ บีโอไอนั้น คงมองได้ว่าให้จำนวนไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ บีโอไอ จึงให้เฉพาะการออมของรายได้บีโอไอที่ไม่โอนไปบัญชีอื่น

ดอกเบี้ยเงินฝาก

วันที่: 23 พ.ค. 2557