ใบกำกับภาษีผิด


ใบกำกับภาษีผิด อกใหม่ได้เลยหรือไม่ wanwan012
ตอบ: ไม่ค่ะ ไม่สามารถออกใหม่ได้เลยค่ะ ต้องออกใบลดหนี้เพื่อล้างใบกำกับภาษีฉบับเดิม แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ ถึงสามารถออกฉบับใหม่ได้ค่ะ

ใบกำกับภาษีผิด

วันที่: 25 พ.ค. 2557