ของแถม ออกบิล vat อย่างไร


ของแถม ออกบิล vat อย่างไร
ตอบ: 1.ในการขายสินค้า พร้อมแถมอุปกรณ์ไปด้วยกัน จะต้องระบุรายละเอียดของแถม และปริมาณ แต่ไม่ต้องออกยอดจำนวนเงินเฉพาะรายการที่เป็นของแถม ในใบกำกับใบเดียวกับสินค้าที่ขาย2. ส่วนของที่แถมจะต้องมีมูลค่าไม่มากกว่าสินค้าที่ขายค่ะ

ของแถม ออกบิล vat อย่างไร

วันที่: 26 พ.ค. 2557