ขอคืนภาษี


อยากสอบถามถ้าลืมส่งเรื่องขอคืนภาษีตอนต้นปีที่ผ่านมานี้ จะมีทางใดทำเรื่องคืนหลังระยะเวลาได้บ้าง? เกินมาเดือนกว่าแล้ว ทำไงดี? ????
ตอบ: ยื่นแบบเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงตามข้อเท็จจริงแนนหลักฐานหักณที่จ่ายหากมีภาษีเสียก็มีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม หากชำระเกิน ก็จะได้รับคืน คับhttp://www.thaitaxboard.com/index.php?topic=121222.0 [b][center]+++ +++[/center]

ขอคืนภาษี

วันที่: 26 พ.ค. 2557