เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ


เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ wanwan014
ตอบ: รายได้ส่วนตัวของกรรมการต้องให้กรรมการยื่นในนามของกรรมการเองค่ะ wanwan012

เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

วันที่: 26 พ.ค. 2557