ปัจจุบีนเป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงหุ้นเปิดบริษัทได้หรือเปล่าครับ


ปัจจุบีนเป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงหุ้นเปิดบริษัทได้หรือเปล่าครับ wanwan038


ปัจจุบีนเป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงหุ้นเปิดบริษัทได้หรือเปล่าครับ

วันที่: 26 พ.ค. 2557