ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ


ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ ต้องดูจากเอกสารอะไร wanwan012
ตอบ: ดูจากเอกสารค่ะ ว่าเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการหรือไม่ wanwan012

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

วันที่: 26 พ.ค. 2557