กรณีบริษัทมีรายได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ยังไม่ดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความผิดหรือไม่


กรณีบริษัทมีรายได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ยังไม่ดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความผิดหรือไม่ถ้าไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม wanwan024


กรณีบริษัทมีรายได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ยังไม่ดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความผิดหรือไม่

วันที่: 28 พ.ค. 2557