การบันทึกบัญชีกำไรจากการขายรถยนต์


กำไรขายรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ...?
ตอบ: การบันทึกบัญชี มีดังนี้ เดบิต เงินสด ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เครดิต ยานพาหนะ ภาษีขาย

เมื่อ: 29 พ.ค. 2557
32 ผู้ชม