บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์


กำไรขายรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร


การบันทึกบัญชี มีดังนี้

เดบิต เงินสด, ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ, กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

เครดิต ยานพาหนะ, ภาษีขายบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์

วันที่: 29 พ.ค. 2557


Tags: การ บันทึก บัญชี รถยนต์ นั่ง ส่วน บุคคล บันทึกบัญชีซื้อรถยนต์ บันทึกบัญชีขายสินทรัพย์ ขาย รถยนต์ บริษัท บัญชี ค่า เสื่อม ราคา รถยนต์ ขายรถยนต์เกิน 1 ล้าน ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษี ขายสินทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม