กรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุน


กรณีกรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุนต้องนำขาดทุนของปีก่อนมาหักอีกหรือเปล่า แล้วถ้าไม่นำมาใช้ จะเป็นอะไรไหม


ในกรณีที่ขาดทุน ตอนกรอก ภงด.50 ไม่ต้องนำผลขาดทุนสะสมยกหรือของปีก่อนมาใส่กรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุน

วันที่: 29 พ.ค. 2557


Tags: การกรอก ภงด.50 กรณีขาดทุน ตัวอย่างการกรอก ภงด.50 ปี 2560 ตัวอย่างการกรอก ภงด.50 ขาดทุน แบบฟอร์ม ภงด.50 excel ความรู้เรื่องภงด50 ภงด 50 คือ ตัวอย่างการกรอก ภงด.50 2559 ตัวอย่างการกรอก ภงด.50 ปี 2558