ค่าทางด่วน


ค่าทางด่วน บันทึกเป็นค้่าใช้จ่ายได้หรือไม่ wanwan025
ตอบ: ค่าทางด่วนถ้าเกิดขึ้นจากการทำงานในกิจการก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012

ค่าทางด่วน

วันที่: 30 พ.ค. 2557