ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร


ตรายางหายถ้าเรามีบล๊อกตรายางอันเดิม สามารถสั่งทำเพิ่มได้

- บางครั้งทำไปใหม่ ขนาดไม่เท่ากับของเดิมที่ประทับเอาไว้ ก็ต้องจดทะเบียนเพื่อ แก้ไขดวงตราอยู่ดี

ถ้าไม่มีบล๊อกตรายางอันเดิม

- ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตรา พร้อมแนบใบแจ้งความ



ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร

วันที่: 31 พ.ค. 2557


Tags: การใช้ตราประทับบริษัท จดทะเบียนตรายาง ตรายางบริษัท