หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบเสร็จ


[center][b]หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบเสร็จ จะมีปัญหาอะไรหรือป่าวคะ[/b][/center] wanwan008
ตอบ:

เมื่อ: 2 มิ.ย. 2557
0 ผู้ชม