โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง


โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง wanwan037
ตอบ: ต้องทำหนังสือยินยอมจากหุ้นส่วนค่ะ wanwan020

โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง

วันที่: 3 มิ.ย. 2557