รับเงินมัดจำมาเพื่อบริการต้องมีภาษีขายเลยหรือไม่


รับเงินมัดจำมาเพื่อบริการต้องเปิดใบกำกับภาษีขายหรือไม่ เพราะว่าลูกค้าไม่มีหัก ณ ที่จ่ายลูกคเจะหัก ณ ที่จ่ายเมื่องานเรียบร้อยแล้วค่ะ
wanwan032
ตอบ: ในลักษณะนี เช่นนี้นะค่ะต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเงินค่ะ ต้องออกใบกำกับภาษีค่าเงินมัดจำด้วยค่ะ wanwan012

รับเงินมัดจำมาเพื่อบริการต้องมีภาษีขายเลยหรือไม่

วันที่: 5 มิ.ย. 2557