ทำบ้านจัดสรร ต้องหักลดหย่อนอย่างไรคับ


***ลดหย่อนในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เหมือนปกติ เช่น กับเงินได้ของมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไปครับ (ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากรและกฎหมายลูกประกอบ) ไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้น เข้าใจว่าจะถามถึงการหักค่าใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อทางการค้าหรือหากำไร มีการคิดคำนวณหรือหักได้เป็นการเฉพาะ (ตามมาตรา 46 และกฎหมายลูก)


ทำบ้านจัดสรร ต้องหักลดหย่อนอย่างไรคับ

วันที่: 6 มิ.ย. 2557