บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ


บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ ถ้าเราเพิ่มทุนจากหุ้นส่วนในกิจการ wanwan022
ตอบ: wanwan035 wanwan035 wanwan035
ตอบ: ใช้ได้ตลอดไปค่ะ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ หรือไม่ได้เลิกประกอบการค้าค่ะ :P

บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ

วันที่: 8 มิ.ย. 2557