อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน สถานที่ขาย B2S office mate


ร้านขายอากรแสตมป์ สามารถหาซื้ออากรแสตมป์ได้ ดังนี้

  • ที่ทำการไปรณีย์ทุกพื้นที่
  • ร้าน 7-11 มีขายเป็นบางสาขาจะต้องสอบถามพนักงานของสาขา
  • ร้านขายเครื่องเขียนใกล้บ้าน
  • สรรพากร
  • สถานที่ราชการต่าง ๆ
  • เว็บไซต์ที่มีขายอากรแสตมป์
  •  

ร้านที่ไม่มีอากรแสตมป์

  • b2s (บีทูเอส)
  • office mate (ออฟฟิศเมต)


อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน สถานที่ขาย B2S office mate

วันที่: 7 ต.ค. 2552


Tags: บัญชีภาษีอากร อากรแสตมป์ b2s อากรแสตมป์ 7-11 อากรแสตมป์ โลตัส อากรแสตมป์ เซเว่น อากรแสตมป์ ธนาคาร อากรแสตมป์ ไปรษณีย์ไทย อากรแสตมป์ ไปรษณีย์ มีขายไหม สั่งซื้ออากรแสตมป์