บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย


กิจการนำสินค้าไปฝากขายกับบริษัท ก จำกัด เป็นเครื่องกรองน้ำจำนวน 20 เครื่อง กิจการควรบันทึกรับรู้รายได้จากการฝากขายเมื่อใด ? +++สำหรับกิจการที่ฝากขาย กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขายอยู่จนกว่าผู้รับฝากจะขายสินค้าได้ ดังนั้นกิจการจะรับรู้เป็นรายได้จากการฝากขาย ก็ต่อเมื่อบริษัทขายสินค้าของกิจการได้และส่งรายงานการรับฝากขายสุทธิมาให้กับกิจกาทีร่ฝากขายน่ะค่ะ


บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย

วันที่: 9 มิ.ย. 2557