ออกใบกำกับภาษีขาย ก่อนวันที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ


ออกใบกำกับภาษีขาย ก่อนวันที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ wanwan037
ตอบ: ไมสามารถทำได้ค่ะ ถ้าในกรณีที่กิจการยังไม่ไจดทะเบียน ไม่สามารถอออกใบกำกับภาษีได้ค่ะ wanwan012

ออกใบกำกับภาษีขาย ก่อนวันที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ

วันที่: 9 มิ.ย. 2557