แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม


แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นเกินไป ต้องปรับปรุงอย่างไร wanwan028
ตอบ: ก่อนอ่นต้องทราบสาเหตุก่อนค่ะที่ เครดิตภาษีเกินเนื่องจากอะไร เกิดจากภาษีขายน้อยไป หรือภาษีซื้อมากเกินไปค่ะ ถึงจะสามารถปรับปรุงได้ค่ะ wanwan023 wanwan023

แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่: 10 มิ.ย. 2557