การหักภาษีจากเงินเดือนหักไว้กี่เปอร์เซนต์คะและเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า


อยากทราบว่าการหักภาษีจากเงินเดือนทุกเดือน หักไว้กี่เปอร์เซนต์คะ และเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า ต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไรถึงจะหักค่ะ wanwan028


การหักภาษีจากเงินเดือนหักไว้กี่เปอร์เซนต์คะและเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า

วันที่: 10 มิ.ย. 2557