กรณีเช็คคืน ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ


กรณีเช็คคืน ต้องบันทึกบัญชีปรับปรุงรายการหรือไม่ค่ะ wanwan009


กรณีเช็คคืน ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

วันที่: 10 มิ.ย. 2557